Nowiniki w świecie e-sklpów

mniejszenie liczby personelu, skrócenie kanałów dystrybucji (uproszczenie obiegu dokumentacji), zwiększenie prostoty kontaktu z klientami, całkowita lub częściowa

Nowiniki w świecie e-sklpów tworzenie sklepów prestashop

Korzyści e-commerce w Wikipedii

Korzyści wynikające ze stosowania e-commerce jest wiele, najważniejsze z nich to:

oszczędność kosztów funkcjonowania i wyposażania biur, zmniejszenie liczby personelu, skrócenie kanałów dystrybucji (uproszczenie obiegu dokumentacji), zwiększenie prostoty kontaktu z klientami, całkowita lub częściowa